LINK A PARTICIPACIÓ CIUTADANA Pla Territorial Parcial PENEDÈS

*Documents tècnics

IMPORTANT. Document de síntesi sobre la proposta del Pla Territorial Parcial del Penedès

IMPORTANT. Documentació completa sobre la proposta del Pla Territorial Parcial del Penedès

Document recollint la sessió 7 de la Comissió Territoria d´Urbanismel del Penedès en data febrer 2020
Full de ruta del Pla Territorial Parcial del Penedès
Proposta preliminar del PT del Penedès de gener del 2017
Apartat 5 de la memòria del PTParcial del Penedès sobre assentaments.
Plànol ordenació A. Model territorial
Plànol ordenació B. Estratègies de desenvolupament